گاهی ممکن است شما از تیشرتی خوشتان بیایداما از طرح آن خوشتان نیاید و یا از یک طرح خوشتان بیاید ولی از خود تیشرت نه.
گاهی شما دوست دارید روی تیشرتتان یک عکس خاص یا طرح دلخواه خودتان باشد طرحی که شما را در جمع دوستانتان خاص جلوه دهد در اینجا ما به شما کمک می کنیم تا این نیاز را برطرف کنید.

بیشتر بخوانید